• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

استان آذربایجان شرقی

شماره تماس آدرس جلسات انجمن معتادان جنسی گمنام SA استان آذربایجان شرقی (آقایان): ☎  ۰۹۳۳۳۰۴۸۵۳۸

 

آدرس جلسات:

۱- تبریز، ... (آقایان)

روزهای فرد (ساعت ۱۸ الی ۱۹)

شماره تماس: ۰۹۳۳۳۰۴۸۵۳۸

 

 

۲- تبریز، ملکان،  ... (آقایان)

روزهای یکشنبه  وسه شنبه

شماره تماس: 09395624681

بالا