• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

استان ایلام

شماره تماس آدرس جلسات انجمن معتادان جنسی گمنام SA استان ایلام (آقایان):  ☎ 

 

 

آدرس جلسات:

ایلام. محله ریزبندی،خیابان مهر آباد ،جنبه کارخانه آرد، پایگاه خدماتی اجتماعی اداره بهزیستی 
روزهای یکشنبه و پنج شنبه (ساعت 19:00الی 20:30)

شماره تماس: 09923726745

بالا