• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

استان خراسان شمالی

شماره تماس آدرس جلسات انجمن معتادان جنسی گمنام SA استان خراسان شمالی (آقایان):  ☎ 09904997932

 

 آدرس جلسات:
1- بجنورد، قیام جنوبی روبروی تعزیرات حسینیه ارکانی ها 

یک شنبه و سه شنبه - ساعت 7 تا 8.30

 

2- بجنورد، فرهنگسرای شهروند 

شنبه و چهار شنبه - ساعت 3 تا 4.30 

 

3- اسفراین، محله خرينان، مسجد رضويه

روزهای فرد هفته، ساعت ۱۵

 

4- شیروان خیابان فروغی، مسجد باب الحوائج

روزهای دوشنبه و چهارشنبه و جمعه - ساعت 9 تا 10:30

 

 

بالا