• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

استان لرستان

شماره تماس آدرس جلسات انجمن معتادان جنسی گمنام SA استان لرستان: (آقایان): ☎  09165816191 

 

آدرس جلسات:

 

 

1- آقایان خرم آباد: گروه رهایی:

چهارراه فرهنگ، پل دارایی زاده. یک شنبه و پنج شنبه ساعت 20 تا 21:30

 

2- گروه پاک زیستن بروجرد: خیابان جعفری، کوچه بقایی - شنبه و چهارشنبه 19:30 الی 21 

 

3- گروه هوشیاران نورآباد(دلفان) :پل آزادگان، شنبه دوشنبه چهارشنبه ساعت 20 الی 21:30 

 

4- گروه هوشیاری الیگودرز : پارک شهر، جنب کتابخانه عمومی یکشنبه 20الی 21:30 و جمعه 21 الی 22:30 

 

5- گروه هوشیاری کوهدشت: شنبه 20 الی 21 

  

6- بانوان خرم آباد: گروه تولدی دوباره (بانوان):

شنبه 9.30 تا 11 صبح 09168431454

بالا