• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

استان مرکزی

شماره تماس: ۰۹۱۸۵۲۵۲۷۲۲

 

۱- اراک، پارک امیر کبیر، سالن آمفی تئاتر

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، پنج شنبه (ساعت ۱۹) - چهارشنبه (ساعت ۱۰:۳۰ صبح)

 

۲- جلسه بانوان 

دوشنبه (ساعت ۱۴) - پنج‌شنبه (ساعت ۱۵)

 

۳- خمین

جمعه‌ - ساعت ۱۶

شماره تماس: ۰۹۱۹۶۴۱۶۲۰۸ - ۰۹۳۶۷۵۷۱۹۱۶

 

بالا