• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

استان قم

شماره تماس آدرس جلسات استان قم: 09107557561

آدرس جلسات

 

1- قم، خیابان اراک (امير كبير)، حدفاصل پل نیروگاه و پل حجتيه، نبش كانون بسيج امام رضا، داخل زیرزمین، نمازخانه الغدیر

شنبه، سه شنبه  و پنج شنبه - 18.30 الی 20

دوشنبه و چهارشنبه و جمعه - 19 الی 20/30

 

2- بانوان

سه شنبه  ساعت 16 الی 17:30

 

بالا