• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

استان قم

شماره تماس آدرس جلسات استان قم: 09107557561

آدرس جلسات

 

1- قم، خیابان اراک (امير كبير)، حدفاصل پل نیروگاه و پل حجتيه، نبش كانون بسيج امام رضا، داخل زیرزمین، نمازخانه الغدیر

 دوشنبه، چهارشنبه و جمعه ساعت 19 الی 20/30

یک شنبه، سه شنبه  و پنج شنبه - 7 الی 8/30 صبح

شنبه و سه شنبه و پنج شنبه- 18 الی 19/30

 

بالا