• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

استان قم

شماره تماس آدرس جلسات انجمن معتادان جنسی گمنام SA استان قم (آقایان):  ☎ 09107557561

 

آدرس جلسات:

 

1- قم، خیابان اراک (امير كبير)، حدفاصل پل نیروگاه و پل حجتيه، نبش كانون بسيج امام رضا، داخل زیرزمین، نمازخانه الغدیر

دوشنبه، چهارشنبه و جمعه ساعت ۱۹  الی 3۰/2۰  - شش ماه اول  ساعت 20  الی 3۰/21

شنبه، سه شنبه  و پنج شنبه ۱۸ الی 30/19 - شش ماه اول 19 الی 30/20

یک شنبه، سه شنبه  و پنج شنبه -  ۷ الی ۸:۳۰  صبح - (طلوع آزادی)  شش ماه اول 8 الی 9:۳۰  صبح

 

2-قم،  انتهای خاکفرج، جنب نمایشگاه بین المللی فرهنگسرای جوان 

یکشنبه ساعت ۱۹ الی 3۰/2۰

 

بالا