• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

استان سیستان و بلوچستان

شماره تماس آدرس جلسات انجمن معتادان جنسی گمنام SA استان کرمان و سیستان و بلوچستان (آقایان):  ☎ ۰۹۱۶۲۴۳۳۱۲۰

 

آدرس جلسات:

۱- گروه امید زاهدان:

مکان :خیابان دانشگاه روبرو کوچه 3دانشگاه مرکز آسیب های اجتماعی

هر روز ساعت: :18:00 الی 19:00

 

۲- گروه شجاعت سراوان،

مکان چهارراه زایشگاه قدیم مغازه های شهرداری مغازه چهارم

روزهای برگزاری روزهای فرد ساعت 20:00الی 21:00

  

۳- گروه پرواز چابهار

بلوار توحید حدفاصل تقاطع خیابان جمهوری شمالی وخیابان اقبال لاهوری مرکز کاهش اسیب اجتماعی

روزهای یکشنبه .سه شنبه وپنج شنبه ساعت 20:00الی 21:30

 

بالا