کردستان

شماره تماس آدرس جلسات انجمن معتادان جنسی گمنام SA استان کردستان: آقایان:  ☎ 09184574766

 

آدرس جلسات:

سنندج بلواربعثت، چهارراه مادر، کانون هموفیلی

شنبه ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ شب.

دوشنبه ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰شب.
چهارشنبه ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰شب.

هیچ پروژه ای مطابق با انتخاب شما یافت نشد.